Wrocław, 24-25.02.2017 – „MAPOWNIK” – praktyczny warsztat THE COACHING MAPS

Wrocław, 24-25.02.2017 – „MAPOWNIK” – praktyczny warsztat THE COACHING MAPS

„MAPOWNIK” – praktyczny warsztat THE COACHING MAPS
Temat przewodni: „Pracuj inaczej – odkryj na nowo swoją przestrzeń”

Warsztat dla osób, które chcą spojrzeć na swoje miejsce pracy z nowej perspektywy i czerpać zadowolenie z obecnego stanowiska.


Wrocław,  24-25.02.2017


wydarzenie-fb

Co to jest:

Dwudniowy warsztat metodyczny prowadzony przez Joannę Kaczmarczyk i Ewę Kropielnicką, akredytowane ambasadorki The Coaching Maps. Warsztat ma formę interaktywną, podczas której uczestnicy poznają od strony teoretycznej i praktycznej „The Coaching Maps”. Jest to narzędzie jakościowe oparte w szczególności na poststrukturalizmie, etnografii obrazu, hermeneutyce i metodach pracy zgodnych z myśleniem projektowym.

Narzędzie „The Coaching Maps” stworzone jest do pracy nad kompetencjami odnoszącymi się do wiedzy, umiejętności i postaw wobec warunków i wymogów współczesnego świata. To kompetencje przede wszystkim wpływają bezpośrednio na podejmowane przez nas działania, na postrzeganie wyzwań oraz oddziałują na tworzone przez nas relacje interpersonalne. Istotnym jest również fakt, że nie są one trwałe, lecz podlegają zmianom w wyniku naszych doświadczeń, przeżyć i ogólnych predyspozycji osobowościowych. Tym samym ważne jest ich sprawdzanie, stymulowanie bądź doskonalenie. Od posiadanych kompetencji zależy bowiem nasz rozwój, sposoby radzenia sobie z nowymi sytuacjami oraz sposoby nabywania nowej wiedzy i kształcenia nowych umiejętności. Wobec powyższego zadaniem „The Coaching Maps” jest przede wszystkim stworzenie okazji do uświadomienia sobie, oceny i rozwoju pożądanych współcześnie kompetencji.

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest dla wszystkich, którzy słyszeli o „The Coaching Maps” i dla tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, ale chcieliby poznać to narzędzie i zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą możliwości jego wykorzystywania. Warsztat przeznaczony jest również dla osób zamierzających umiejętne wykorzystywać „The Coaching Maps”, doświadczyć niestandardowych możliwości stosowania tego narzędzia, a także wygenerować praktyczne rozwiązania i dopasować je do modelu własnej pracy lub sposobu funkcjonowania firmy.

W szczególności warsztat polecamy osobom pracującym z drugim człowiekiem, które poszukują nowych możliwości i satysfakcji w obecnym miejscu pracy.

Co zyskasz:

 • Znajomość metodologii i filozofii pracy z „The Coaching Maps”;
 • Kompetencje do prowadzenia procesów zgodnych z metodą „The Coaching Maps”;
 • Możliwość doświadczenia narzędzia „The Coaching Maps” w pracy indywidualnej i grupowej;
 • Komplet materiałów z każdych ćwiczeń prowadzonych podczas warsztatu;
 • Okazję do konsultacji podczas warsztatu własnych pomysłów i projektów zastosowania „The Coaching Maps”;
 • Certyfikat „Praktyka The Coaching Maps”.

Co zyska Twoja firma/organizacja:

 • Praktyka metody „The Coaching Maps” wyposażonego w umiejętności związane z pracą nad kompetencjami;
 • Konkretne narzędzie uzupełniające dotychczasowe metody pracy w celu zwiększania efektywności procesów tj. rekrutacja, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, planowanie ścieżki kariery, kreowanie marki, projektowanie innowacji i wiele innych;
 • Niezwykle efektywnego pracownika potrafiącego wyławiać talenty, projektować pracę z potencjałem, stymulować rozwój innych, odkrywać indywidualne potrzeby jak i definiować na ich podstawie wyzwania;
 • Możliwość tworzenia efektywniejszych produktów i usług, procesów i strategii organizacyjnych wykorzystujących istniejące w firmie zasoby ludzkie;
 • Licencję na używanie „The Coaching Maps”.

Zakres tematyczny

Każdy prezentowany przez nas „Mapownik – praktyczny warsztat „The Coaching Maps” mieści się w konkretnym obszarze tematycznym, by uczestnik warsztatu mógł z powodzeniem zdobyć kompetencje posługiwania się narzędziem „The Coaching Maps”.

Proponowany warsztat dotyczy spojrzenia na swoje miejsce pracy z nowej perspektywy, poszukiwania nowych możliwości rozwoju i czerpania zadowolenia z obecnego stanowiska.

Przeznaczony jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz przyjrzeć się swojemu miejscu pracy i poszukać nowych możliwości rozwoju
 • Odczuwasz potrzebę i gotowość zmiany tego, co znajduje się w Twoim miejscu pracy
 • Masz ochotę spojrzeć na to, co posiadasz z innej, nowej perspektywy
 • Chcesz poczuć na nowo pasję do swojej pracy
 • Pracujesz w utartych schematach i chcesz to zmienić
 • Myślisz na GPSie, czyli robisz wszystko automatycznie i szukasz nowego podejścia do swojej pracy
 • Męczą Cię sztywne struktury i pragniesz wyrwać się z rutyny
 • Odczuwasz pęd, szybkość, stres i potrzebujesz zwolnić
 • Szukasz swoich metod na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Czy masz odwagę przełamać się i sięgnąć po nową przestrzeń w swojej pracy?

Czy interesują Cię powyższe zagadnienia? A może są one również przedmiotem Twojej pracy z innymi? Chcesz pogłębić wiedzę i zdobyć niekonwencjonalne umiejętności w tym zakresie?

Wspaniale!!!

Wszystkie wymienione obszary stanowić będą poszczególne moduły warsztatu i naszej wspólnej pracy.