Coaching

Coaching to jedna z najszybszych dróg rozwoju osobistego. 
Od dawna korzystają z coachingu politycy, sportowcy czy ludzie biznesu. Coaching to współpraca Coacha i Klienta, której celem jest odkrycie w Kliencie jego zasobów potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów życiowych czy zawodowych. Głównym zadaniem Coacha jest towarzyszenie, wspieranie Klienta, a poprzez odpowiednie pytania i metody pomoc w osiągnięciu postawionych przez Klienta celów.