Coaching indywidualny


 

Celem coachingu jest wprowadzenie w życie ważnych dla siebie zmian, osiągnięcie wytyczonych przez siebie celów, uczczenie się  nowych umiejętności oraz poznanie siebie w nowy sposób.

Za pomocą narzędzi coachingowych wykorzystywanych w coachinu klient zmienia dotychczasową perspektywę i widzi swój obiekt zainteresowań w innej , nowej perspektywie.

coaching indywidualny

Jaki efekt daje coaching?

– wzrost energii życiowej i chęci do działania

– wzrost poczucia sprawczości na własne życie

– wzrost skuteczności i efektywności działania

– wzrost świadomości siebie, swoich potrzeb i wartości

– precyzyjne wyznaczanie celów

– umiejętność budowania realistycznego planu działania

– umiejętność patrzenia na swoje życie z różnych perspektyw


Zadzwoń i porozmawiaj. Przekonaj się na ile skuteczny jest coaching dla Ciebie.

Tel. 791 100 737