Coachnig dla biznesu

Jak wygląda proces coachingowy?

Według badań na temat coachingu, prowadzonych przez PwC na potrzeby ICF Global, proces coachingowy trwa średnio od 3 do 6 miesięcy .

Proces coachingowy składa się :

I etap to analiza klienta i jego środowiska, to czas wzajemnego dopasowania,

II etap to etap planowania, ustalania priorytetów, spójności z tym co robię teraz, a tym co chcę osiągnąć,

III etap to wdrożenie, czyli zobaczenie dużego obrazu kluczowych zadań.

II i III etap nazywany jest „coaching through the gap”, czyli skupienie się na tym co ma się wydarzyć między tym co jest teraz, a tym co klient chce osiągnąć w przyszłości.

IV etap to etap ewaluacji i utrzymania rezultatów. W tym okresie spotkania są rzadsze i polegające na usamodzielnieniu klienta w podejmowaniu przez niego kluczowych decyzji.

Kiedy trening – kiedy coaching?

Sam  wybierz czego potrzebuje twoja Firma:

Trening gdy… Coaching gdy…
… istnieje potrzeba motywacji zespołu. … istnieje potrzeba uruchomienia motywacji indywidualnej, od wewnątrz.
… zespół potrzebuje nowych rozwiązań. … jednostka potrzebuje nowych rozwiązań.
… zespołowi potrzebna jest nowa perspektywa
sposobu jego funkcjonowania. … jednostka potrzebuje nowej perspektywy sposobu funkcjonowania.
… należy wzmocnić współdziałanie zespołu, 
wdrożyć nową strategię działania zespołu. … uczestnik wykonuje specyficzne zadania, sytuacja firmy wymaga zmiany lub udoskonalenia strategii jego działania.
… uczestnicy potrzebują skorzystać z usług eksperta. … należy uruchomić zasoby uczestnika, który jest (staje się) ekspertem.
… wdrażane są narzędzia stanowiące standard firmy. … występuje potrzeba użycia precyzyjnych narzędzi do konkretnych potrzeb.
… obecność innych osób w grupie umożliwia przećwiczenie 
nowych umiejętności komunikacyjnych. … mimo znajomości użytecznych narzędzi istnieją przeszkody w ich używaniu.

Nie jesteś pewien  co wybrać? Coaching czy szkolenie? Co najlepiej odpowie na potrzeby Twoje lub Twoich pracowników?

Zadzwoń i porozmawiaj  tel. 791 100 737.